Breaking News

Garis Panduan Hiburan Dalam Islam


Pada dasarnya Islam mengharuskan hiburan kerana ia menjadi sebahagian daripada fitrah kehidupan manusia. Ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan daripada Aisyah r.a yang bermaksud:
“Sesungguhnya Abu Bakar masuk kepadaku, sedang di sampingku ada dua gadis hamba daripada orang Ansar sedang menyanyi dengan nyanyian yang dinyanyikan oleh orang Ansar pada hari peperangan Bu’ath. Aku berkata, kedua-dua orang ini bukanlah penyanyi. Abu Bakar berkata, adakah di rumah nabi ini terdapat serunai syaitan? Sedangkan pada hari ini adalah hari raya idul fitri. Rasulullah bersabda, wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kamu ada hari rayanya dan ini adalah hari raya kita.” (Riwayat Ibnu Majah)
Berdasarkan hadis tersebut, nyatalah bahawa hiburan yang menghiburkan jiwa serta menenangkan hati diharuskan oleh Islam. Ini dinyatakan oleh al-Syeikh Yusuf al-Qardhawi bahawa antara hiburan yang dapat menghibur jiwa, menenangkan hati serta menyedapkan telinga adalah nyanyian. Hiburan nyanyian ini diharuskan oleh Islam dengan syarat ia tidak dicampuri kata-kata kotor, keji atau yang boleh memberangsangkan kepada perbuatan dosa. (al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, hal. 273).
Dalam membincang isu ini, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia dalam persidangan kali ke-2 pada 12 – 13 Mei 1981 telah membuat keputusan seperti berikut:
 • Nyanyian yang senikatanya baik, tidak lucah, tidak biadap dan tidak mendorong kepada maksiat [1], tidak bercampur gaul antara lelaki dengan perempuan dan tidak membawa kepada fitnah [2] adalah harus;
 • Jika nyanyian senikatanya tidak baik, lucah, biadap, mendorong kepada maksiat, bercampur gaul lelaki dengan perempuan dan membawa kepada fitnah maka nyanyian itu adalah haram;
 • Pancaragam yang melalaikan [3] hukumnya haram;
 • Mendengar nyanyian dan pancaragam adalah harus dengan syarat senikatanya baik, tidak lucah, tidak biadap, tidak bercampur lelaki dengan perempuan dalam keadaan yang tidak menimbulkan fitnah; dan
 • Menyanyi untuk menimbulkan semangat jihad adalah harus.
Garis panduan yang memisahkan sama ada hiburan itu boleh atau sebaliknya menurut Islam adalah sejauh mana hiburan tersebut mencapai maksud dan prinsip Islam yang menekankan ke arah kesejahteraan umat manusia. Antara garis panduan tersebut adalah seperti berikut;
a) Program Hiburan
 1. Bermatlamatkan kebaikan dan kesejahteraan.
 2. Diadakan di tempat yang bersesuaian supaya tidak mengganggu ketenteraman awam dan orang ramai.
 3. Mengambil kira masa yang bersesuaian dengan sensitiviti masyarakat dan ajaran Islam.
 4. Tidak disertai oleh perbuatan-perbuatan haram atau maksiat.
 5. Tidak mengandungi acara yang bersifat provokasi yang boleh menimbulkan sikap prejudis atau permusuhan.
 6. Tidak mengandungi unsur-unsur pemujaan atau penyembahan yang bertentangan dengan ajaran Islam.
b) Persembahan Muzik
 1. Tidak menimbulkan gerak geri liar.
 2. Tidak mendorong kepada perbuatan maksiat.
 3. Tidak melalaikan.
c) Lirik
 1. Kalimah syahadah dalam bahasa Arab hendaklah disempurnakan.
 2. Tidak mengandungi sebutan yang boleh membangkitkan nafsu syahwat, perkataan lucah, menggambarkan arak, dan memberi perangsang melakukan dosa.
 3. Tidak mengandungi unsur-unsur pemujaan kepada makhluk dan peribadi.
 4. Tidak mengandungi ungkapan-ungkapan yang melanggar adab kesopanan dalam Islam.
 5. Tidak mengandungi ungkapan yang melanggar akidah dan syariat Islam.
 6. Tidak mengandungi unsur mengutuk nasib dan lucah.
 7. Tidak mengandungi unsur menghina, mengaib, mencaci, memfitnah dan seumpamanya.
 8. Tidak boleh menjadikan teks al-Quran sebagai lirik.
d) Persembahan Artis
 1. Berinteraksi dengan penonton secara sopan dan disertai kata-kata yang boleh membina nilai-nilai kemanusiaan.
 2. Berpakaian kemas, sopan serta tidak memakai pakaian yang boleh mendedahkan diri kepada eksploitasi penonton dan tidak bercanggah dengan kehendak Islam.
 3. Tidak melakukan gerak geri dan perkataan yang boleh menimbulkan perasaan yang mendorong kepada maksiat dan menghina Islam.
 4. Tidak mengucapkan kata-kata yang menggalakkan perbuatan maksiat atau menghina agama Islam.
e) Persembahan Tarian
 1. Berpakaian kemas, sopan serta tidak memakai pakaian yang boleh mendedahkan diri kepada eksploitasi penonton dan tidak bercanggah dengan kehendak Islam.
 2. Gerak tari yang dipersembahkan tidak menimbulkan fitnah.
 3. Tidak berlaku percampuran antara lelaki dengan perempuan yang boleh menimbulkan fitnah.
 4. Tidak bertujuan pemujaan atau penyembahan.
 5. Tidak dipersembahkan dengan gaya yang memberahikan.
f) Tanggungjawab Penganjur
 • Penganjur hendaklah mempastikan acara hiburan yang dianjurkan menepati garis panduan yang telah disediakan.
Garis Panduan ini diharap memberi panduan kepada pihak yang terlibat dalam industri hiburan dan juga masyarakat. Ia juga dijadikan usaha untuk mewujudkan masyarakat yang dapat mengamal dan menikmati hiburan berteraskan nilai-nilai akhlak dan syariat Islam.

No comments